NHẬT KÝ

NS Hài Trà My
21-05-2016 lúc 22:31
Cảm giác mỗi lần được về quê biểu diễn cho những người thân yêu xem , thật là hạnh phúc !
Bình luận
2  người thích nhật ký này.