Xuân Hinh chửi Quang Thắng chỗ thì "to to" chỗ thì "be bé"
16220     1
Xuất bản 31 tháng 12, 2016
Các bạn cùng đón xem đoạn hài Xuân Hinh chửi Quang Thắng chỗ thì "to to" chỗ thì "be bé" Con cua có càng Hinh không dám móc...
Danh mục:      ĐỜI SỐNG
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >