BÊ TRẦN HÁT NHÉP "SUY NGHĨ TRONG ANH"
13686     1
Xuất bản 04 tháng 01, 2016
Bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Khắc Việt "Suy nghĩ trong anh" đã được nhiều người thể hiện, nhưng bản hát nhép của Bê Trần vẫn có nét đặc sắc riêng.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >