[Cafe thứ 5] CEO- NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (Phần 1) - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Ngô Minh Tuấn
15466     1
Xuất bản 03 tháng 07, 2018
CAFE THỨ 5(28/06/2018) Chủ đề :CEO- NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Diễn giả: Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Ngô Minh Tuấn
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >