[Cafe thứ 5] Nhân hiệu cá nhân - Diễn giả Lê Thúy Hạnh
17956     1
Xuất bản 12 tháng 06, 2018
Doanh nhân Lê Thúy Hạnh- CEO Digimarketing, là người tiên phong mời Ông Ian Fenwick tác giả cuốn sách 'Tiếp Thị Số - Hướng dẫn cho truyền thông mới và Digital Marketing" về Việt Nam từ 10 năm trước và tạo ra làn sóng truyền thông mới sau này. Với hơn10 năm kinh nghiệm xây dựng nhân hiệu, những chương trình chia sẻ, đào tạo ấn tượng của bà đã giúp hàng nghìn người có thêm kiến thức, kỹ năng trong xây dựng, phát triển thương hiệu cá nhân tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >