[Cafe thứ 5] Xây dựng tầm nhìn và chiến lược doanh nghiệp ( Phần 2) - Ts Đinh Việt Hoà sáng lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc Gia( Vinen)
18464     1
Xuất bản 26 tháng 07, 2018
[Cafe thứ 5] Xây dựng tầm nhìn và chiến lược doanh nghiệp ( Phần 2) - Ts Đinh Việt Hoà, sáng lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc Gia( Vinen)
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >