Dự án cộng đồng - Mang Chữ Đến Mã Đà
9937     1
Xuất bản 21 tháng 01, 2016
Đồng cảm với sự hiếu học của trẻ em ấp 4 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Viet Kingfisher đã cùng với chùa Phước Tường và Tương Lai Xanh tổ chức lớp học tình thương cho các trẻ em nơi đây.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >