Hát Chế: Thà là bỏ đi hết ta tuyển lại lần đầu - Vượng râu
16161     1
Xuất bản 25 tháng 02, 2017
Hát Chế: Thà là bỏ đi hết ta tuyển lại lần đầu - Vượng râu Hài hước với những câu hát chế từ Vượng râu "Mà thí sinh toàn là đần, chẳng biết thi làm chi...
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >