[Liveshow một thoáng tình quê] Đêm mưa ngậm ngùi - Hồ Quang Lộc
9757     1
Xuất bản 27 tháng 06, 2017
 


Bài hát: Đêm Mưa Ngậm Ngùi - Mai Tuấn 


Một mình đêm nay nghe tiếng mưa rơi 
Thì thầm mưa rơi rơi mãi không ngui 
Mưa rơi giọt sầu trên môi 
Mưa rơi nhớ cuộc tình tôi 
Như còn thắm tươi bên đời. 

Một mình đêm nay nghe tiêng mưa rơi 
Giọt buồn sao rơi rơi mãi không vơi 
Tôi xin trã giọt sầu thôi 
Tôi xin giữ lại tình tôi 
Vì còn nhớ thương yêu người. 
[ĐK:] Đêm nay tiếng mưa rơi buồn hiu 
Lạnh lùng lòng chợt cô liêu 
Mà nghe hoang vắng tiêu điều 
Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá 
Nhắn ai nơi miền xa Mưa về nát cỏi lòng ta 
. Một mình đêm nay nghe tiếng mưa rơi 
Gợi về năm xưa em đã yêu tôi 
Nay ta mỗi người một nơi 
Em đi để sầu lại tôi 
Đêm ngậm ngùi nghe tiếng mưa rơi.

 

Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >