Người Việt Nam - Karik
9083     66
Xuất bản 07 tháng 08, 2018
Là người việt,tao tự hào,không bố láo,không tự cao và "Tao không bằng ai nhưng mà ít ai bằng tao"
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >