Phương pháp giáo dục sớm Montessori 402: Học từ cha mẹ
11487     1
Xuất bản 31 tháng 10, 2016
Trẻ con có xu hướng học hỏi các hành động của cha mẹ. Khi cha mẹ mở hộc tủ lấy đồ. Bé sẽ quan sát, phân tích, ghi nhớ hành động. Từ đó bắt chước hành động của cha mẹ.
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >