Tô lâm và vũ đoàn hóa thân thành Britney Spears trong video mới
9781     1
Xuất bản 26 tháng 04, 2016
Nằm trong dự án biểu diễn Project 9. Tô Lâm sẽ lần lượt hóa thân trong một MV tiêu biểu của một vài nữ nghệ sĩ nổi tiếng. Britney Spears qua phần thể hiện của Dancer Tô Lâm thì sẽ như thế nào?
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >