Vượng Râu dâng văn tiên thánh - Quan Lớn Đệ Tam
18148     1
Xuất bản 20 tháng 01, 2017
Để chào mừng UNESCO công nhận CHẦU VĂN là VĂN HÓA PHI VẬT THỂ của NHÂN LOẠI.Nụ Cười Vàng ENTERTAINMENT sản xuất chương trình DVD FULL HD MR.VƯỢNG RÂU DÂNG VĂN TIÊN THÁNH 1 với 6 GIÁ HÁT XƯỚNG. 1. Thỉnh Mẫu 2. Quan Lớn Đệ Tam 3. Chầu Bà Đệ Nhị 4. Chầu Bé Bắc Lệ 5. Ông Hoàng Bảy 6. Cô Sáu
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >