You Know Where You Go - Adam Lâm - OFFICIAL LGBT Story
16910     1
Xuất bản 04 tháng 11, 2016
Video Production: NGHÊ Team 1. Đạo diễn: Lã Tùng Lâm. 2. Sản xuất: Hiếu Trung Phan 3. D.O.P: Nguyễn Hoàng Thông 4. Quay phim: Võ Trần Chí 5. Trợ lí đạo diễn: Tịnh Lê 6. Flycam by Real Picture
Danh mục:      MV TIÊU BIỂU
Bình luận: 0

Không có bình luận nào

Hiển thị thêm >